• تشکیل تیم‌هاي کاري
 • شبکه‌سازی بین کارآفرینان، صاحبان ایده، نهادهای پشتیبان و…
 • برگزاري رویدادها و کارگاه‌هاي آموزشی
 • برگزاري دورهمی با حضور صاحبنظران، کارآفرینان، و شخصیتهای فرهنگی و هنری
 • برگزاری سمینارها و سخنرانی‌های تخصصی
 • تامین فضاي فیزیکی برای فعالیت افراد و تیم‌های ایده پرداز و کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها)
 • تجهیزات و ملزومات کاري و اداري
 • اتاق جلسات
 • دسترسی به اینترنت پرسرعت
 • خدمات کافه
 • لاکر
 • اتاق بازی
 • ایجاد مرکزی برای فعالیت‌های نوآورانه و خلاق با تمرکز بر حوزه فرهنگ، هنر و معماری به عنوان یک کسب و کار اقتصادی و دانش بنیان

 • جذب افراد مبتکر و خلاق و همچنین دارای شخصیت موجه اجتماعی
 • ایجاد فضای کاری جذاب و با نشاط برای مخاطبان
 • ارائه خدمات با کیفیت بالا و تجهیزات و امکانات پیشرفته
 • بکارگیری تیم کاری با انگیزه، توانمند، مشتری مدار و اخلاق مدار